Голова – Ямчинська Тамара email: tyamchunska@vspu.edu.ua

Виконавчий директор – Кузьміна Світлана email:skuzmina@vspu.edu.ua

Секретар – Глазунова Тамара email: tglazunova@vspu.edu.ua

Почесні члени: Матвіенко Олга (Київ), Давід Пауелл (США), Клопота Євген (Запоріжжя).