Членами Організації можуть бути.

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, і які досягли 14 років. Члени Організації дотримуються вимог цього Статуту та беруть участь у діяльності Організації.

Прийом до членів Організації здійснюється за рішенням Ради Організації на підставі заяви, поданої до цього органу.

Ніхто не може бути примушений без особистої згоди до вступу до Організації.

Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому Статутом, припинити членство у Організації.

Членство у Організації не виключає членства в інших об’єднаннях громадян та не зазіхає на інші громадянські та конституційні права члена Організації.

Членство у Організації припиняється:

а) за власним бажанням на  підставі заяви, поданої до органу, що здійснював прийом;

б) за порушення вимог Статуту Організації, за дії, що завдають шкоди Організації, чи підривають її авторитет – на підставі рішення органу, що здійснював прийом.

Члени Організації мають право:

а) обирати і бути обраними до складу керівних органів Організації;

б) брати участь у заходах, що проводяться Організацією;

в) користуватися всіма законними формами допомоги Організації;

г) звертатися із запитами, заявами, пропозиціями до всіх органів Організації та отримувати відповідь на них; вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку в рамках Організації.

Члени Організації зобов’язані:

а) дотримуватися вимог цього Статуту;

б) брати участь у роботі Організації;

в) формувати позитивний імідж Організації та сприяти розповсюдженню її ідей.

Члени Організації сплачують членські внески, розмір, порядок сплати та періодичність сплати яких визначаються та здійснюються за власним бажанням членів.