«ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ» 3 червня 2021 року

«ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ» 3 червня 2021 року

У роботі конференції прийняли участь освітяни і  науковці із України, США, Канади, Колумбії. На конференцію було надіслано тези 56 доповідей. Організатори конференції: Київський національний лінгвістичний університет, кафедра психології, педагогіки і туризму, центр порівняльної педагогіки у партнерстві з GLOBAL COMMYNITY: UNITING FOR EQUITY і СПІЛЬНОТОЮ ОСВІТЯН: ОБ’ЄДНАЄМОСЬ ЗАДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ  ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Основна мета міжнародної наукової відеоконференції – пошук вирішення проблем, пов’язаних з функціонуванням освіти в умовах невизначеності (пандемія Covid-19).

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції пропонують:

  1. Відмітити значний інтерес до проблематики заходу з боку закладів освіти та академічних установ, високий рівень наукової новизни та практичної значущості досліджень, які представлені в доповідях учасників.
  2. Розвивати спільну наукову і освітню діяльність між закладами освіти  й освітніми інституціями України і зарубіжних країн, де ведеться розробка методик організації освітнього процесу в умовах пандемії. Сприяти розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень університетів, інших освітніх і наукових установ.
  3. Розширити взаємодію закладів вищої освіти у галузі обміну інноваційними технологіями, в тому числі інформаційними, що дозволить вивести результати наукових досліджень на новий рівень.
  4. Популяризувати ідеї  рівного праву до освіти серед різних категорій населенні, поширювати досвід національних і зарубіжних прикладів успішних технологій інклюзивної освіти.
  5. Сприяти впровадженню теоретичних і практичних результатів учасників конференції у практику університетської,  шкільної освіти та освіти дорослих.
  6. Подовжити обмін досвідом і забезпечити можливість ведення дискусій із сучасних проблем  розвитку освіти між вченими, які представляють різні  заклади освіти України і країн дальнього зарубіжжя,  у партнерстві зі «СПІЛЬНОТОЮ ОСВІТЯН: ОБ’ЄДНАЄМОСЬ ЗАДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ  ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ».
Svitlana Kuzmina

Напишіть відгук